Over 100 personer fikk med seg gründerseminaret på Svensefjøset 28.mars. Nå starter arbeidet med å sette planene ut i livet.

Ett av målene i den strategiske næringsplanen for Lier kommune er å realisere Lierbyen gründerlandsby. For å engasjere Lier-samfunnet og få innspill i dette arbeidet, inviterte Lier kommune, sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen, Lier næringsråd og Svensefjøset, til gründerseminar 28.mars.

Over 100 personer var med på arrangementet, og flere bidro med å dele sine tanker og ideer om veien videre.

- Det er fint å se at så mange engasjerer seg i utvikling av Lierbyen. Vi tar med oss alle innspillene inn i det videre arbeidet, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) i sin velkomsttale.

 

Ønsker flere møteplasser

I etterkant av arrangementet kom det blant annet tilbakemelding på at mange ønsker en tilsvarende møteplass én til to ganger i løpet året. Tilbakemeldingene var mer sprikende når det gjaldt hva kommunen konkret bør gjøre for å bidra til realisering av gründerlandsbyen.

For å få bedre innblikk i hva som er behovet og hva som skal til for å lykkes, vil Lier kommune invitere mulige etablerere, investorer, næringsliv og andre til å komme med innspill og ønsker før sommeren.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.  
  

SE VIDEO - Høyskolelektor Tor Haugsnes gir råd om gründerlandsby i Lierbyen: