Hanekleiva i Sande og Kjenner i Lier peker seg ut i ny rapport om mulige nye næringsarealer.

Det er mangel på områder for areal- og transportintensive virksomheter i Drammens-området.  

Buskerudbyen har tidligere identifisert mulige nye næringsarealer. Nå foreligger vurderingen av hvor attraktive de foreslåtte områdene vil kunne være for bedriftene.

Analysen omfatter 191 bedrifter innen industri og vedlikehold, bygg og anlegg, engroshandel, lager og transport, med en årlig omsetning mellom 50 mill. kroner og 900 mill. kroner. Målgruppen er bedrifter i vekst som kan ha behov for å flytte i løpet av en ti års periode. 137 av bedriftene er lokalisert i Lier, Drammen og Nedre Eiker.

LES HELE RAPPORTEN HER

I følge rapporten er de aller fleste bedriftene fornøyd med sin lokalisering. Ved en eventuell relokalisering er de mest attraktive lokaliseringene i randsonene til Drammen by, nær E18, med kort avstand til hele det indre Oslofjord-området. Flere av bedriftene peker på Kjenner i Lier og Hanekleiva i Sande, begge langs E18-korridoren, som attraktive områder.

LES FLERE NÆRINGSLIVS-NYHETER HER