I desember 2016 starter siste etappe med miljøopprydding i Gilhusbukta.

Det skal suges opp cirka 2000-2500 kubikk med forurensede sedimenter fra omlag 14 meters dyp. Deretter skal den delen av sjøbunnen som har vært forurenset dekkes til med minimum 30 centimeter med rene masser før Gilhusbukta etter hvert skal fylles opp med stein fra de store vei- og jernbaneprosjektene i regionen.

LES OGSÅ: Nyhetsbrev for næringslivet utgave 1


Slik kan det se ut når Fjordbyen-prosjektet står ferdig.

200 dekar nytt land

Når oppfyllingen er ferdig er det skapt nærmere 200 dekar nytt land som kan bebygges.

Miljøoppryddingen i Gilhusbukta starter så snart nødvendig tillatelse foreligger fra Miljødirektoratet.Selve sugemudringen vil sannsynligvis starte midt i desember 2016 og vare ut i februar 2017 så sant det ikke blir problemer på grunn av isforholdene.

LES FLERE NÆRINGSLIVS-NYHETER HER