Huseieravgifter

Gå til

 

Betalingssatser for 2019

Vannforsyning

Type Pris inkl. mva
Årsavgift:  
Fastledd  kr 924,-
Mengdeavhengig del pr. m3  kr 19,18
Tilknytningsgebyr:  
Fast beløp kr 19 000,-
Annet:  
Tilleggsgebyr ved ikke etterkommet pålegg om utbedring av lekkasje 100% av ord. årsgebyr
Purregebyr avlesningskort kr 72,- (ikke mva pliktig)
Avlesningsgebyr Faktiske kostnader (ikke mva pliktig)
Gebyrreduksjon – ikke varslet avbrudd > 24 timer kr 418,-
Gebyrreduksjon – ikke varslet avbrudd > 8 timer, 3 g./år eller flere kr 418,-
Gebyrreduksjon – varslede kokepåbud kr 408,-
1. gangs test av vannmåler  
2. gangs test av vannmåler etter krav fra abonnent og resultat innenfor Faktiske kostnader
Stenging/gjenåpning Faktiske kostnader

Avløp

Type Pris inkl. mva
Årsavgift:  
Fastledd  kr 924,-
Mengdeavhengig del pr. m3  kr 34,80
Tilknytningsgebyr:  
Fast beløp kr 19 000,-
Annet:  
Tilleggsgebyr ved ikke etterkommet pålegg om utbedring av lekkasje 100% av ord. årsgebyr
Tømming av slamavskiller, septiktanker, tette tanker, mv for sanitære avløpsvann:  
Tømming av septiktanker mv.  
Årlig tilsyn av avløpsanlegg kr 526,- (ikke mva pliktig)
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. Gebyrregultativets punkt1.2 kr 1055,- (ikke mva pliktig)
Beløpsgrense for overføring av uteståebde beløp jfr gebyrregulativets punkt 1.8 kr 527,- (ikke mva pliktig)
Tankvolum mindre enn 3 m3 kr 2 343,-
Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 kr 3 551,-
Tankvolum fra og med 6 m3 til og med 12 m3 kr 5 712,-
Gråvannsrenseanlegg, uansett størrelse kr 6 632,-
Ekstraarbeid ved tømming, pris per time kr 1 573,-
Utedo/tørrtoalett, pris per tømming kr 4 178,-
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang kr 736,-
Tillegg for utrykning kr 1 210,-

Tilsyn små avløp

Prisliste og gebyrregulativ finner du her

Feiing

(*se betalingsbetingelser under "Tilsyn med fyringsanlegg")

Type Pris inkl. mva
Vanlig pipeløp (pr. gang)  kr 634,-
Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr stk)  kr 323,-
Tillegg for eier av boligenheten som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte  kr 406,-
   Minimum
Dersom eier av boligenheten ved 2. gangs fremmøte av feier ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig kr 635,-
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) kr 1 107,-
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) kr 136,-
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (pr. stk, over 1 meter) kr 124,-
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) kr 85,-
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. løpemeter) kr 184,-
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein kr 303,-
Fjerning av beksot – fresing av skorsteinsløp (pr. time) kr 699,-
Fritidsbolig - feiing av vanlig skorsteinsløp når det utføres samtidig med tilsyn kr 315,-
Fritidsbolig - feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris kr 1 021,-

Tilsyn med fyringsanlegg

Type Pris inkl. mva
 Vanlig fyringsanlegg (pr. stk)  kr 1 628,-
 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr. stk)  kr 815,-
 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av fyringsanlegg)  kr 522,-
   Minimum
Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte også møter ”stengt dør”, faktureres det fullt ut kr 1 628,-
Større fyringsanlegg (pr. stk) kr 3 482,-
Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) kr 5 494,-
Fritidsbolig - tilsyn av vanlig fyringsanlegg - ett fyringsanlegg pr. enhet kr 2 200,-

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede, eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefax eller e-post. Beboere som har vært på ferie, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn utenom feierens rute, betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på 50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager, betales et pristillegg på 100 %.

Renovasjon

Type Pris inkl. mva
Standard abonnement  kr 3 403,-
Øvrige renovasjonsgebyrer:  
Samarbeid renovasjon (80 %)  kr 2 722,-
Samarbeid renovasjon nedgravd løsning (100%)  kr 3 403,-
Stor familierenovasjon (130 %)  kr 4 424,-
Hytterenovasjon standard sommer (65 %) kr 2 212,-
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52 %) kr 1 769,-
Hytterenovasjon standard helårs (100%) kr 3 403,-
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) kr 2 722,-
   
Gebyr for tilleggstjenester  
Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning kr 625,-
Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m kr 530,-
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m kr 530,-
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m kr 265,-
Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder pr. 5 m kr 265,-
Ekstrasekk, pr stk. kr 85,-
Fradrag for hjemmekompostering - kr 375,-

 

 

Sist oppdatert: 03. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?