Hopp til innhold

Hennummarka barnehage


Hennummarka barnehage ligger i et rolig boområde på Tranby, og har Hennummarka skole og turområdet Hestesletta som nærmeste nabo. Barnehagen startet opp i 1990.

Barnehagen har to småbarnsavdelinger og to avdelinger for barn over tre år. For tiden er vi 56 barn, men totalantallet varierer fra år til år med 9-10 barn i småbarnsavdelingene og 18-20 barn i storbarnavdelingene.

Vi har et stort flott friareal, Hestesletta, som vi bruker både sommer og vinter til tur, lek, skigåing og aking. Hos oss ønsker vi at barna skal oppleve glede, mestring og humor sammen med varme og tydelige voksne.

Vi har deltatt i et toårig prosjekt «Inkluderende barnehage og skole». Målet er å skape et godt barnehagemiljø der alle kjenner seg inkludert med ansatte som kan håndtere krenkelser. 

Femåringene avslutter barnehagetiden med en overnattingstur. Dette et godt minne fra tiden i Hennummarka barnehage.

Nyttig informasjon

Her finner du blant annet praktisk informasjon, årsplan og prisliste.

Planer, priser, mm.

Avdelinger og ansatte

Les mer om hvordan vi organiserer oss i barnehagen.

Avdelinger og ansatte

Åpningstider og kontaktinformasjon

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss

Søk plass i barnehagen vår

Velkommen skal dere være til Hennummarka barnehage.

Barnehageplass i Lier