Skolefritidsordning

Artikler

Hvordan søke?

Du kan søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret. Hovedopptaket for neste skoleår tar utgangspunkt i søkermassen pr. 1. mai.

Alle søknadskjemaene for SFO

Åpningstid

Skolefritidsordningene har åpningstid mandag til fredag alle virkedager fra 7.30 – 16.30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør selv hvordan utvidelsen skal praktiseres.
Skolefritidsordningene er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

Pris

Du betaler for oppholdet i SFO i elleve like terminer i løpet av et skoleår, august–juni.

 

Betalingssatser for 2020

Type Pris inkl. mva
Kost - full plass kr 220,-
1 dag kr 690,-
2 dager kr 1 385,-
3 dager kr 2 075,-
4 dager kr 2 770,-
5 dager kr 2 980,-
Før skoletid kr 775,-
Etter skoletid kr 2 620,-
Dagsats kr 215,-

 

Om SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. Innholdet og virksomheten skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet.

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO i Lier.

Vedtekter for SFO i Lier