Hopp til innhold

Veranda, balkong, terrasse, altan

Gå til

Hva er forskjellen?

Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola skinner. Men hva er forskjellen på dem?

Terasse, i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak.

Veranda, åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Tak kan være understøttet av stolper, eller verandaen kan være lukket med store vinduer i veggfeltene, glassveranda. Fra verandaen fører som regel dør ned til stue og åpning eller dør og trapp ned til hage.

Balkong, oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med golv som fortsettelse av golvet i rommet innnefor. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller.

Altan, også kalt "takterrasse", ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg. Den er forsynt med rekkverk eller balustrade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.

Søknadsplikt

Alle disse konstruksjonene er i utgangspunktet søknadspliktige jf plan- og bygningslovens § 20-2. Du kan søke på egen hånd dersom tiltaket

  • er mindre enn 50 m² bebygd areal
  • holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for din eiendom

Hvis tiltaket ligger nærmere nabogrense enn 4 meter må det foreligge avstandserklæring fra aktuell nabo, eller det kan søkes om dispensasjon fra avstandskravet.

Unntatt fra søknadsplikt

Du trenger ikke å søke eller melde tiltaket dersom plattingen ikke er fundamentert og lavere enn en halv meter over bakkenivå. Forutsetningene for dette er at platting er plassert minimum 4 meter fra nabogrense, og ellers innenfor byggegrense i plan og avstandskrav fra vei.

Sist oppdatert: 08. november 2022

Fant du det du lette etter?