Åpner for fritidsaktiviteter for barn og unge

Lier kommune åpner for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne.

Aktivitetene må kunne gjennomføres uten foresatte til stede.

- Vi er veldig glade for at vi nå kan åpne opp for at barn og unge kan delta på kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter. Det vet vi at mange har ventet på, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som minner om at det fortsatt ikke er mulig å arrangere turneringer, kamper og stevner.

Ungdomsskolene i Lier går nå fra rødt til gult nivå, men skolene beholder undervisningsplanene som allerede var lagt for denne uken.

Den reviderte forskriften for Lier gjelder inntil videre, og skal opp som sak i kommunestyret 9. februar.

Her kan du lese den reviderte koronaforskriften for Lier

Revidert veileder til forskriften 

Haller og koronavaksinering

Selv om barn og unge nå kan gjenoppta fritidsaktiviteter, kan noen aktiviteter i perioder fremover bli berørt av at idrettshaller skal benyttes til koronavaksinering. I Lier kommunes beredskapsplan er idrettshaller definert som lokaler for blant annet massevaksinering. I første fase av vaksineringen er det snakk om å benytte 1500 kvadratmeter i tilknytning til Hegghallen.

- Vi er lei oss for at bruk av denne hallen til vaksinering går utover barn og unges fritidsaktiviteter. Vi gjør alt vi kan for å skjerme barn og unge. Men det å gjennomføre en vaksinering av flere tusen liunger midt i en pandemi, er som å håndtere en krisehendelse i krisen. Samtidig er det vaksinering som gjør at vi kan få hverdagen vår tilbake, sier ordføreren.

Lier kommune får varsel fra Folkehelseinstituttet rundt fem dager før vi mottar vaksiner. Dermed kan det dessverre oppleves at haller må stenge på kort varsel.

Kriterier som må oppfylles

Bak valget om å bruke idrettshallene ved Hegg, Sylling og Heia som lokaler til koronavaksinering ligger det en grundig vurdering. Lokalene som skal brukes til vaksinering må oppfylle følgende kriterier:   

  • Størrelse – det må være mulig å vaksinere flere hundre mennesker i løpet av en dag og samtidig ivareta smittevern.

  • Lokalene må være tilpasset alle, slik at de uavhengig av helseutfordringer kan komme til vaksinasjon.

  • Logistikk, transport og trygg parkering.  

  • IKT og fiberkapasitet.  

  • Nok areal til å ivareta køordninger og overvåking av den som er vaksinert i 20 minutter etter vaksineringen.

  • Adskilte rom til oppbevaring og blanding av vaksine, samt sikker logistikk rundt vaksinen på stedet. 

  • Flere inn- og utganger som sikrer effektiv logistikk av mennesker samt smittevern.  Fasiliteter som oppvarming og toalett for de som skal vaksineres.  

  • Pauserom, skifterom, kjøkken etc. for de som skal jobbe her.

Det er gjort vurderinger av flere andre lokasjoner, som samfunnshus, skoler, næringsbygg og telt. Lier kommune får dessuten henvendelser med forslag til lokaler som kan brukes til vaksinering, og disse sjekkes ut.

- Vi gjør fortløpende vurderinger for å se om andre lokaler enn idrettshallene egner seg til vaksinering, men per i dag er det altså idrettshallene som er best egnet med tanke på kriteriene som må oppfylles, sier ordføreren. Kjenner du til et lokale som kan egne seg til vaksinering?

Send oss en e-post til korona@lier.kommune.no så sjekker vi det ut.

Nye vurderinger

Prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier, Heidi Kristin Ringstad, understreker at det kan hende kommunen finner andre egnede lokasjoner når vi starter med vaksinering av yngre grupper og vi går inn i en varmere årstid.

- Dette vurderer vi hele tiden, sier Ringstad.