Den nye gang- og sykkelveien langs Vestsideveien åpnes offisielt torsdag 24. august.

Arbeidet med å anlegge den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 21 Vestsideveien i Lier har pågått i lang tid. Nå nærmer prosjektet seg ferdig, og torsdag 24. august klokken 12.00 er det duket for offisiell åpning av nyanlegget.

Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til åpning av gang- og sykkelveien ved Bilbo, og det er fylkesordfører Roger Ryberg som foretar den offisielle åpningen.

Etter markeringen serverer Statens vegvesen såkalte "kumlokk-vafler", kaffe og brus på grøntarealet ved Lierelva.


(Foto: Lars-Johan Tandberg, Statens vegvesen)