Bli med i kampen om å vinne Barnas Miljøpris

Lier natur- og landbruksbarnehage vant Barnas Miljøpris i 2017.
Nå kan barnehager, skoler eller frivillige organisasjoner melde seg på i kampen om Barnas Miljøpris i Lier 2019.

Barnas Miljøpris skal stimulere til å utvikle holdninger og engasjement for miljøvern blant barn og unge i Lier kommune.

Prisen kan deles ut til skole, skoleklasse, barnehage, barnehageavdeling eller andre organiserte barnegrupper.

Miljøprisen skal gis for prosjektarbeid knyttet til miljø. Prosjektet skal foregå i skole-/barnehageåret og være en del av skolens, barnehagens eller organiasjonens miljøarbeid. Temaet må være relatert til miljøarbeid, heter det i statuttene.

Eksempler på tema kan være:

  • biologisk mangfold, økologi
  • kildesortering, gjenbruk/gjenvinning
  • kosthold og ernæring
  • fysisk aktivitet
  • kultur og miljø
  • miljøriktig forbruk og innkjøp
  • redusert energiforbruk/fornybar energi
  • jord- og hagebruk i Grønne Lier
  • internasjonalt arbeid – rettferdig handel og lignende
  • reduksjon av klimagassutslipp

Både barn og voksne skal være engasjert i prosjektet. Det blir sett på som en styrke at også foreldre og nærmiljø blir engasjert.

Prisvinneren får et innrammet diplom og et beløp på 20.000 kroner til miljøarbeid. Prisen deles ut annet hvert år i forbindelse med Lierdagene.

Frister

Skolen/barnehagen/organisasjonen skal sende inn registreringsskjema for deltakelse innen 15. februar. Prosjektrapport skal sende sinn innen 1. mai.

Forrige vinner av miljøprisen var Lier natur- og landbruksbarnehage, som i 2017 vant prisen for et gjenbruksprosjekt.