Har du innspill til utviklingen av Gullaug?

Vi ønsker bred medvirkning rundt planarbeidet for Gullaug, og invitere derfor liungene til å komme med innspill. Gå inn på vår digitale innspillsportal.

Lier kommune jobber med kommunedelplan for Gullaug, og vi ønsker dine innspill til hvordan området bør utvikles i årene fremover.

Du kan gi innspill til planarbeidet frem til og med 30. september via Lier kommunes digitale innspillsportal

Framtidig bruk av området skal besluttes gjennom kommunedelplan for Gullaug, som for tiden er under utarbeidelse.

Les mer om kommunedelplanen for Gullaug 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jon Arvid Fossum på e-post:  jon.arvid.fossum@lier.kommune.no eller telefon: 32 22 04 65.