Kommunedelplan for Gullaug

28. januar 2020 var det infomøtet om utviklingen på Gullaug. Her kan du se presentasjonene som ble holdt og film om området.

Video om Gullaug-odden

Hvordan skal Gullaug utvikles i årene som kommer? 28. januar 2020 arrangerte Lier kommune informasjonsmøte om utviklingen av Gullaug på Gullaug skole.  

Lier kommune informerte om planarbeidet og i tillegg var det innlegg fra:  

• Gullaug utvikling

• Gullaughalvøyas venner

• Naturvernforbundet  

Etter innledningene var det mange av de nesten 150 fremmøtte som benyttet anledningen til å si sin mening om hvordan Gullaug bør disponeres i framtiden. Her kan de se de ullike presentasjonen fra møtet:  

Lier kommunes presentasjon

Gullaug utviklings presentasjon

Gullaughalvøyas venners presentasjon 

Naturvernforbudets presentasjon  

Ønsker du å si din mening om videre utvikling av Gullaug, eller ønsker du informasjon om arbeidet? Ta kontakt med: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no