Kommunedelplan for Gullaug

Lier kommune jobber med kommunedelplan for Gullaug. Framtidig bruk av området skal besluttes gjennom kommunedelplan for Gullaug, som for tiden er under utarbeidelse.

Vi ønsker dine innspill til hvordan Gullaug bør utvikles i årene fremover.

Du kan gi innspill til planarbeidet frem til og med 30. september 2020 via Lier kommunes digitale innspillsportal

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jon Arvid Fossum på e-post:  jon.arvid.fossum@lier.kommune.no eller telefon: 32 22 04 65.  

Video om Gullaugodden

Presentasjoner fra informasjonsmøte 28. januar 2020

28. januar 2020 arrangerte Lier kommune informasjonsmøte om utviklingen av Gullaug.  

Lier kommune informerte om planarbeidet og i tillegg var det innlegg fra:  

• Gullaug utvikling

• Gullaughalvøyas venner

• Naturvernforbundet  

Etter innledningene var det mange av de nesten 150 fremmøtte som benyttet anledningen til å si sin mening om hvordan Gullaug bør disponeres i fremtiden. Her kan du se de ulike presentasjonene fra møtet:  

Lier kommunes presentasjon

Gullaug utviklings presentasjon

Gullaughalvøyas venners presentasjon 

Naturvernforbudets presentasjon  

Ønsker du å si din mening om videre utvikling av Gullaug, eller ønsker du informasjon om arbeidet? Ta kontakt med: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no