-De nye vannprøvene er gode

Kommunen tar jevnlige prøver av kvaliteten på badevannet ved ulike badesteder i Lier.
Vannprøver tatt i slutten av juli viste for høye verdier av bakterier i badevannet ved Gilhusodden. Resultater fra nye prøver viser at badevannskvaliteten nå er god.

Lier kommune tar regelmessige vannprøver på badestedene i kommunen om sommeren. Forrige rutinemessige måling viste at bakterienivået på Gilhusodden var for høyt. De siste prøvene viser god vannkvalitet.

- Når vi får slike verdier er det rutine at vi tar nye prøver for å kontrollere om det er snakk om vedvarende eller forbigående forurensning. Som oftest er det forbigående. Den vanligste årsaken til forurensing er regnskyll, men det er viktig å sjekke at vannet normaliserer seg igjen etterpå, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Oppdatert informasjon om badevannet i Lier finnes på kommunens nettsider: Badevannskvalitet