Derfor er hallene valgt til vaksineringen

Når flere hundre mennesker skal vaksineres på kortest mulig tid, stilles det en rekke krav til lokalene som skal brukes. Per nå er det kun hallene ved Hegg, Sylling og Heia som oppfyller disse kravene.

For at Folkehelseinstituttet (FHI) skal kunne sende ut koronavaksiner til kommunene, er det en forutsetning at hver kommune har en plan for å ta imot, distribuere og sette vaksinen så effektivt og trygt som mulig.   

- Vi jobber for at vaksineringen skal gå minst mulig ut over barn og unge som bruker hallene. Samtidig må vi ha lokaler som oppfyller kriteriene slik at vi kan sette antallet vaksiner vi får. Akkurat nå vet vi ikke omfanget av vaksineringen, sier prosjektleder Heidi Kristin Ringstad.    

Fortløpende vurderinger 

Kriseledelsen i Lier kommune har vedtatt at hallene ved Hegg, Sylling og Heia kan brukes til vaksinering mot korona. Dette er i tråd med kommunens beredskapsplan.   

- Forutsetningene og kravene rundt vaksinering kan endre seg utover våren, og kommunen vil gjøre fortløpende vurderinger av lokaler basert på dette, sier prosjektlederen.   

Grundig prosess 

Bak valget av vaksinasjonssted ligger det en bred og grundig prosess. Ulike lokasjoner, som samfunnshus, skoler, næringsbygg og telt, ble vurdert ut ifra følgende kriterier:   

 • Størrelse. Vi skal f.eks ta i bruk 1500 kvadratemeter i tilknytning til Hegghallen.

 • At lokalet er tilpasset alle - uavhengig av funksjonsevne.  

 • Kapasitet til å vaksinere flere hundre mennesker i løpet av en dag.

 • Logistikk, transport, parkering.
   
 • IKT og fiberkapasitet.  

 • Nok areal til å ivareta smittevern, køordninger samt overvåking av den som er vaksinert i 20 minutter etter vaksineringen.

 • Adskilte rom til oppbevaring og blanding av vaksine, samt sikker logistikk rundt vaksinen på stedet. 

 • Flere inn- og utganger som sikrer effektiv logistikk av mennesker samt smittevern. 

 • Fasiliteter som oppvarming og toalett for de som skal vaksineres.  

 • Fasiliteter som ivaretar ansattes behov når det skal arbeides på stedet (pauserom, skifterom, kjøkken). 

Vi vurderer fortløpende om andre lokale enn idrettshaller kan brukes. Kjenner du til et lokale som kan egne seg til vaksinering? Send oss en e-post til korona@lier.kommune.no så sjekker vi det ut.  

Mange usikkerhetsfaktorer 

Kommunen får rundt fem dagers varsel før det kommer nye vaksiner. Da får kommunen også vite hvor mange vaksiner som kommer.   

Per nå er det mange usikkerhetsfaktorer i vaksineringsarbeidet.

Blant annet:   

 • Om det blir gjennomføring av vaksinasjon på alle lokasjoner. 

 • Hvilke dager og tidspunkter vaksineringen vil foregå. 

 • Hvor lang tidsperiode vaksineringen av de prioriterte gruppene i Lier kommune vil strekke seg over.   

Følg med på www.lier.kommune.no/koronavaksine for oppdatert informasjon om vaksineringen i Lier.