Hvordan bør Lierbyen utvikles i årene fremover?

Skisse: Norconsult
Her kan du se ideene til to arkitektkontorer og opptak fra folkemøtet om Lierbyen. Nå ønsker vi liungenes innspill.

Lierbyen er Liers kommunesenter, og er pekt ut som ett av tre utviklingsområder. 3. september var det folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen.

Under folkemøtet var det presentasjoner av mulighetsstudier fra to arkitektkontorer. Her kan du se mulighetsstudiene:

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Norconsult

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Gottlieb Paludan

Møtet den 3. september ble streamet direkte via nettsiden.

Se opptak av folkemøtet om Lierbyen.

Ønsker dine innspill

Vi ønsker liungenes innspill og kommentarer til de to mulighetsstudiene. Send dine innspill til postmottak@lier.kommune.no innen 1. oktober. Merk innspillene med "Lierbyen2030".

Levende kommunesenter

Lierbyen skal være et levende og inkluderende kommunesenter. Innbyggerne i Lier skal føle tilhørighet til Lierbyen, og det skal være enkelt for alle å komme seg hit. Det skal legges til rette for at flere mennesker skal bo, handle og jobbe i her, og det skal tilrettelegges for at Lierbyen skal være et senter for opplevelser og aktivitet.  

Les mer som planene for stedsutvikling i Lierbyen