Lierbyen

Lierbyen er Liers kommunesenter, og er pekt ut som ett av tre utviklingsområder. Dette gir grunnlag for økt attraktivitet gjennom god stedsutvikling.

 

Hva er planen?

På bakgrunn av antatt befolkningsvekst legges det opp til en mer konsentrert utvikling av Lierbyens sentrumskjerne.

Biltrafikken skal reduseres og det skal finnes frem til bedre parkeringsløsninger. Gode gang- og sykkelforbindelser prioriteres. Lierelva skal gjøres mer tilgjengelig, og det skal legges vekt på attraktive møteplasser.

Det skal utarbeides en ny områdereguleringsplan for Lierbyen sentrum med forventet sluttbehandling i løpet av vinteren 2021/2022. Områdeplanen skal bygge videre på de to mulighetsstudiene av Lierbyen, gjennomført som er parallelloppdrag. Parallelt med planprosessen skal det gjennomføres stedsutviklingstiltak.

Status nå er at planoppstart av områderegulering er varslet og planprogrammet ble fastsatt i sak 34/2021 i formannskapet 22.04.2021. 

Saksframstilling med vedtak

Fastsatt planprogram

Folkemøte med presentasjon av mulighetsstudier

3. september 2020 var det folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen.

Under folkemøtet var det presentasjoner av mulighetsstudier fra to arkitektkontorer. Her kan du se mulighetsstudiene og presentasjonene:

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Norconsult

Presentasjon 3. september 2020 Norconsult

Mulighetsstudie om Lierbyen fra Gottlieb Paludan

Presentasjon 3. september 2020 Gottlieb Paludan

Møtet den 3. september ble streamet direkte via nettsiden.

Se opptak av folkemøtet om Lierbyen.

Bildegalleri og illustrasjoner

Fugleperspektiv komprimert.jpg2020-08-31 lierbyen SENTRUM v1.jpg

Lierbyen Ny.jpgLierbyen illustrasjon fugleperspektiv Norconsult.jpg

Basecamp Lierbyen - Gottlieb Paludan

Mulighetsstudie Lierbyen_Norconsult

Digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen

Mandag 25. mai 2020 ble det gjennomført et digitalt folkemøte om utvikling av Lierbyen. I møtet ble det blant annet presentert skisser fra to arkitektkontorer.

Her kan du se opptak av det digitale folkemøtet om utvikling av Lierbyen.

Presentasjon fra Gottlieb Paludan Architects til midtveismøte 25. mai 2020

Presentasjon fra Norconsult til midtveismøte 25. mai 2020

Vedtatte planer

Lierbyen 2030 – strategi 

Lierbyen 2030 – handlingsdel (2019-2022) 

Delprosjekter

Mulighetsstudie Lierbyen 2030 – program for parallelloppdrag

Gamle Hegg skole aktivitetspark – mulighetsstudie  

Lierbyen bibliotek - konseptvalgutredning

Utredninger

Hegsbroveien gang- og sykkelrute 

Oppsummering medvirkning Lierbyen

Rapport pilotprosjekt om hjertesone ved Hegg og Gullaug skoler