Forbereder boliger til ukrainske flyktninger

Mange liunger har boliger de vil leie ut slik at kommunen kan bosette ukrainske flyktninger. Denne uken var boligkontoret på befaring hos Anita Warberg for å se på kjellerhybelen hennes.

Lier kommune har mottatt i overkant av 70 henvendelser fra innbyggere, både privatpersoner og bedrifter, som ønsker å bistå med bolig.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å bistå og prøver å svare ut alle så snart som mulig, forteller Stine Riser, leder ved boligkontoret i Lier kommune.

– Per i dag er omtrent halvparten av henvendelsene fra personer som har selvstendig bolig som hybel, leilighet eller hus for utleie. Den andre halvparten er personer som stiller eget hjem i form av kjellerstue, ekstra soverom eller gjesterom til disposisjon.

Ønsker å bidra

Blant de 70 henvendelsene er Anita Warberg i Sylling. Hun forteller at når hun likevel har så stor plass hjemme er det fint å kunne bidra. Tirsdag var det befaring i kjellerhybelen hennes.

– Når jeg så muligheten for å kunne hjelpe til sendte jeg en henvendelse til kommunen. Jeg fikk en telefon noen dager senere der boligkontoret ønsket å komme på befaring, forteller hun.

I kjellerhybelen er det kun små justeringer som skal til før det er innflytningsklart. Anita Warberg forteller at hvis hybelen blir godkjent og er egnet for flyktninger, er det bare å hive seg rundt å flytte de siste tingene opp i overetasjen. Det er sønnen hennes som har disponert kjellerhybelen mest.

– Jeg er ganske sikker på at han også tenker at det er fint å kunne hjelpe til. Selv om hybelen henger sammen med huset er den skjermet og med stor mulighet for privatliv. Den passer jo godt til en familie med barn for eksempel, sier Warberg.

Visninger

Det er Shefqet Avdimetaj og Mona Utengen som kommer på befaring hos Anita denne tirsdagen. Befaringen legger grunnlaget for om boligen er aktuell som bosted til flyktninger, og om det skal inngås leiekontrakt. Avdimetaj er boligkoordinator i kommunen og vant til å dra på visninger.

– Min jobb gjennom hele året er å finne boliger som er egnet for flyktninger, men det må sies at det har vært ekstra mange befaringer i det siste. Innbyggerne i Lier har veldig lyst å hjelpe til med det de kan, sier han.

Utengen, som er miljøterapeut i flyktningtjenesten, støtter opp det Avdimetaj forteller.

– Det er mange som har lyst til å bidra, sier hun.

Avdimetaj og Utengen kommer direkte fra en annen befaring når de er innom Warberg. Etter at de har avsluttet her skal de rett videre på neste befaring. Det er travle tider for boligkontoret.

– Rekorden vår er befaring av syv boliger på en dag. Det høres kanskje ikke så mye ut, men tidene skal passe med huseierne i tillegg til at det er ganske store avstander i Lier. I dag var vi heldige og fikk avtalt to visninger i Sylling etter hverandre, forteller Avdimetaj.

Bosetting

Lier kommune har kommunale boliger på blant annet Engersand som er møblert og klare for å ta imot flyktninger. Sammen med alle de private utleierne vurderer kommunen at det er tilstrekkelig med boliger til å kunne bosette 190 flyktninger i 2022.

– Ved bosetting er det viktig at boligen er godkjent for utleie og at brannforskrift er fulgt. Siden flyktningene gjerne har barn i barnehage- og skolealder er det fint om boligen ligger i nærhet av offentlig kommunikasjon, sier Stine Riser ved Lier boligkontor.

Usikkert hvor mange som skal bosettes

Per i dag vet ikke Lier kommune noe om hvordan husstandssammensetningene blant de ukrainske flyktningene er, og i så fall hvor mange som skal bosettes i Lier.

– Usikkerheten gjør at det er vanskelig å gi raske og klare svar for de som ønsker å leie ut, men kommunen gjør sitt ytterste for å gi innbyggerne snarlig tilbakemelding, sier Riser.

Når Lier kommune benytter private utleiere er det kommunen som inngår leiekontrakten og fremleier til flyktningene. Utleier får en kommunal garanti tilsvarende tre måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. I utgangspunktet inngår kommunen leiekontrakter for tre år, men med mulighet for oppsigelse etter vanlige regler i husleieloven. I situasjonen vi er i nå kan det også være aktuelt å inngå kortere leieavtaler.

Stiller opp

Shefqet Avdimetaj og Mona Utengen virker etter endt befaring fornøyde med hybelen Anita har å tilby, men det er fortsatt noe papirarbeid og vurdering som må til før en avtale kan inngås. Prosessene går likevel fort om dagen, og i løpet av uken skal de kontakte rundt 15 boligeiere som de har vurdert egnet til å ta imot flyktninger.

– Det blir spennende å få tilbakemelding, sier Anita Warberg, som gjerne åpner dørene for en familie som trenger sted å bo.

Warberg forteller også om et varmt lokalsamfunn som stiller opp for hverandre.

– Nærmiljøet i Sylling stiller opp når folk trenger det. Det er flere venner og bekjente som allerede har gitt beskjed om at dersom det flytter inn en familie eller personer som mangler eller har bruk for noe, så stiller de gjerne opp. Det er et fint samfunn her i Sylling, vi tar vare på hverandre.

Dersom du ønsker mer informasjon om Ukraina-situasjonen og hvor du som ønsker å bidra kan henvende deg kan du klikke her