Forlenger lokale koronatiltak i Lier

Lier kommune viderefører lokale koronatiltak med anbefalinger rundt antall personer på arrangementer, bruk av munnbind på kollektivreiser og hjemmekontor. Anbefalingene gjelder frem til 26. oktober.

Smittesituasjonen i Lier har vært stabilt lav de siste to ukene. Smittesituasjonen i regionen er stabil høy med noen lokale variasjoner. Liers befolkning har mye kontakt med Oslo via pendling og til dels også ved sosiale og kulturelle aktiviteter. Helsedirektoratet har anmodet om at kommuner med relasjoner til Oslo vurderer samme tiltak som Oslo i kommende 14-dagers periode.

I tillegg til situasjonen i Oslo følger Lier også situasjonen i Drammen tett. Liers befolkning har betydelig tilknytting til Drammen gjennom pendling og sosiale aktiviteter. Totalsituasjonen i Lier og regionen er av en slik karakter at det ikke er faglig grunnlag for påbud/forbud i kraft av lokale forskrifter. Følgende tiltaksliste er derfor en faglig anbefaling.

Dette er de sterke anbefalingene i Lier nå:

  • Maksimalt 10 personer i private sammenkomster.

  • Maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste sitteplasser.

  • Maksimalt 200 personer på innendørs arrangementer med fast seteplass.

  • Ett sete mellom personer på innendørs arrangement med faste sitteplasser.

  • Inntil 600 personer kan samles til utendørs arrangement forutsatt inndeling i grupper på maksimalt 200. Det skal være mulig å opprettholde 1 meters avstand mellom deltakerne på arrangementet. Alle arrangement skal følge Folkehelseinstituttets arrangementsveileder og skal ha deltakerliste og ansvarlig arrangør.

  • Munnbind på kollektivreiser på strekningen Drammen-Oslo der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

  • Oppfordre til bruk av hjemmekontor for innbyggere som pendler mellom Lier og Oslo.

  • For pendlere som må møte fysisk på arbeid oppfordres det til å unngå kollektivtransport.

  • Breddeidrett åpnes trinnvis i henhold til nasjonale føringer.  

- Det er viktig at vi samarbeider med våre nabokommuner for å holde smittetrykket nede, og derfor forlenger vi våre anbefalinger i ytterligere 14 dager, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Anbefalingene gjelder fra 13. oktober til og med 26. oktober.
NB! Regjeringen skal presentere nye nasjonale tiltak 26. oktober. Vi oppdaterr våre tiltak etter dette.