Fortalte om psykisk helse til skoleungdommen

Kristin Sveaas på talerstolen
Helsesykepleier Kristin Sveaas fortalte elevene på St. Hallvard om hvorfor det er viktig med fokus på psykisk helse.
I anledning verdensdagen for psykisk helse har Lier kommune satt fokus på hva vi alle kan gjøre for å påvirke vår psykiske helse positivt. I dag fikk 2. klasse på Lier og St. Hallvard videregående en god innføring om ivaretakelse av mental helse.

450 elever ved våre lokale videregående skoler ble i dag informert om viktigheten av å ivareta sin mentale helse, og ikke minst noen råd om hvordan. Årets tema er «Gi tid», og handler både om det å gi tid til å ivareta sin egen mentale helse, og det å se de rundt seg.

Elevene ble informert gjennom to markeringer, en på hver av de to videregående skolene i Lier kommune. Begge ble åpnet av ordfører Gunn Cecilie Ringdal som minnet elevene på viktigheten knyttet til å gi tid til både seg selv og til hverandre.

 

ABC i mental sunnhet

Helsesykepleier Kristin Sveaas forklarte ABC-modellen for elevene.

-Det er viktig å tenke på vår mentale sunnhet, vi har alle en mental helse. Mental sunnhet gjør oss bedre rustet for de stormene som kommer i livet, sa hun til forsamlingene.

En måte å bedre vår mentale helse, er noe som kalles ABC-modellen, som stammer fra en australsk forsker.

A – Act. Gjør noe aktivt, enten det er fysisk som å trene, gå en tur eller lag noe med hendene, eller noe mentalt som å lese en bok

B – Belong. Gjør noe sammen med andre. Det å være del av et fellesskap og føle tilhørighet er viktig for den mentale helsen

C – Commit. Finn noe som gir deg en følelse av mening og verdi i livet.

 

Ikke bare å tenke positivt

Angelica Bråten tok talerstolen og delte av sine erfaringer.

-Livsmestring er viktig. Det er for enkelt å bli bedt om å tenke positivt. I stedet må en bygge seg opp fra der man er, og få livsmestring. Jeg føler at det er underkommunisert, og at det er viktigere enn å bli bedt om å bare tenke positivt, fortalte hun.

 

Åpenhet

Det er flere grunner til å markere verdensdagen for psykisk helse. Åpenhet bidrar til å fjerne tabuer og gjøre det enklere å dele de problemer og bekymringer en måtte ha. Det er også en påminnelse til oss alle om å bidra til mer inkluderende nærsamfunn, skolemiljø og arbeidsmiljø.

Lier kommune har flere arrangementer i forbindelse med markeringen. Det har vært foredrag og stands på Fosshagen, og markering på helsekafe for seniorer. Simon Almås har holdt foredrag for alle interesserte liunger på Lierbyen bibliotek. Siste arrangement blir markering for kommunens 9.-klassinger tirsdag neste uke. Vil du lese mer om ABC for mental helse, kan du se på kommunens informasjonsside her.