Fortsatt mulig å ta influensavaksinen

Liunger som ønsker influensavaksinen kan kontakte Lierlegene for time. Vaksinen er gratis for innbyggere i bestemte grupper, og koster 50 kroner for øvrige innbyggere.

Kommunen tilbyr overskytende influensavaksiner til innbyggere og ansatte. Alle som ønsker vaksine kan bestille time.

Influensavaksinen er gratis for de som er i bestemte målgrupper definert av FHI (se liste), og koster 50 kroner for øvrige innbyggere.

Ring for å bestille time

Influensavaksinene settes hos Lierlegene ved perrongen i Lierbyen.

Ring Lierlegene på telefon 906 04 558 for å avtale tid. Telefonen er betjent mandag - fredag mellom 08.00 - 15.00.   

Risiko for at mange blir syke samtidig

Det har vært lite influensavirus i sirkulasjon i sesongen 2020/2021 og 2021/2022. Det betyr at færre har opparbeidet seg immunitet som følge av infeksjon.  

- Vi risikerer derfor at svært mange vil bli syke samtidig neste gang influensaviruset brer seg i samfunnet. Dermed blir det viktigere enn før at mange tar vaksinen, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.     

Risikogrupper som får vaksinen gratis  

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
  • Barn og voksne med: kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvik, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (BMI over 40) eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl  

Risikogruppen anbefales vaksine hver sesong

Influensaviruset forandrer seg stadig, og derfor kommer det ny vaksine hvert sesong. Målgruppen anbefales vaksine hver sesong.

Dette betyr at dersom du er i målgruppen vil du anbefales ny vaksine igjen til høsten. Vaksinen er designet for å treffe virustypen som man tror kommer til å sirkulere i kommende sesong. Vurderingen baserer seg på tidligere varianter samt varianter påvist i andre deler av verden i inneværende år.