Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud, og anbefaler at det etableres en ny storkommune med Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Det har vært knyttet spenning til hvilke råd Fylkesmannen i Buskerud ville komme med i sin tilrådning til statsråden.

Nå har rapporten kommet, og hovedkonklusjonen er at fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av kommunene i Drammensregionen: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune nå.

Mindre grensejustering

En stor grensejustering mellom Lier og Drammen ville omfatte både Lierstrand og Nøste, og vil etter fylkesmannens mening svekke Lier kommune i betydelig grad. Dersom Stortinget ikke vedtar en storkommune i Drammensregionen, vil derfor fylkesmannen anbefale en mindre grensejustering som innebærer at nye Drammen sykehus blir en del av Drammen kommune.

Du kan lese hele fylkesmannen rapport her: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Nyheter/Fylkesmannens-tilradning/

- Ikke overrasket

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er ikke overrasket over Fylkesmannens anbefaling til kommunal- og moderniseringsministeren.

- Lokalpolitikerne har sagt sitt gjennom vårt vedtak i kommunestyret. Nå kommer fylkesmannen med sin anbefaling, og nå skal statsråden i sin tur komme med en innstilling til Stortinget, som sluttbehandler kommunereformen i juni 2017. Det blir interessant å se hvilken vekt statsråden legger på fylkesmannens anbefaling i sitt innspill til Stortinget og hva utfallet av den politiske behandlingen blir, sier Gunn Cecilie Ringdal i en kommentar.