Gi tid til din psykiske helse

Frisklivssentralen arrangerer flotte aktiviteter for alle. Her ser vi en blid gjeng på tur til Eiksetra. Frisklivsveileder Anette Rud, foran i blå jakke, håper på godt oppmøte for arrangementet på Fosshagen.
Den 8. oktober markerer Lier kommunes frisklivssentral verdensdagen for psykisk helse på Fosshagen ressurssenter. Her bys det på litt felles fysisk aktivitet og et interessant foredrag med Benjamin Solvang.

-Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta. Gode vaner styrker både den fysiske og psykiske helsa, og vi ser at det å være i aktivitet sammen med andre
er viktig for hele mennesket, sier frisklivsveileder Anette Rud.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag, og årets tema er «gi tid». Kampanjen oppfordrer oss alle til å gi tid til ting som er godt for vår helse.

Lier Frisklivssentral inviterer dermed til et gratis arrangement med felles trening ved Fosshagen ressurssenter, før det blir enkel bevertning og ikke minst et foredrag med Benjamin Solvang. Solvang er selv tidligere deltager på Lier Frisklivssentral, og har i NRK-dokumentaren «Stemmene i hodet» fortalt om sine utfordringer og behandlingen han mottok.

Fysisk og psykisk helse henger tett sammen, og det å være i aktivitet sammen med andre gir både motivasjon og mestringsfølelse i tillegg til bedre form.

-På samme måte som du med små grep kan styrke den fysiske helsen, kan du også styrke den psykiske helsen. Frisklivssentralen har fokus på hele mennesket, og mange oppsøker Frisklivssentralen med utfordringer knyttet til psykisk helse så vel som den fysiske helsen, sier Rud.

Mental sunnhet handler om å ha det bra og fungere godt. Forskning viser at aktivitet er blant faktorene som kan forbedre vår mentale helse, og det er særlig tre ting vi kan gjøre:

  • Gjøre noe aktivt
  • Gjøre noe sammen
  • Gjøre noe meningsfylt

Alt dette får du blitt med på tirsdag 8. oktober. I mellomtiden kan du gjerne lese mer om mental sunnhet på våre sider.