Fra november av gis det tilbud om gratis HPV-vaksine i Lier til kvinner født 1991 og senere.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Oppstart av programmet blir i november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Kan føre til kreft

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65¬-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Gratis vaksine

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vaksinering foregår på helsestasjon for ungdom hver tirsdag og torsdag mellom klokken 15.30 og 17.30. Det er drop-in (ingen timebestilling). Telefon: 32 22 77 30, adresse: Fosskvartalet, 3 etg på Rema 1000 i Lierbyen.

For mer informasjon om HPV og HPV-vaksine, se Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine