Skoler og barnehager over til grønt nivå  

Fra mandag 31. januar går barnehager og grunnskoler i Lier over til grønt nivå. På grønt tiltaksnivå kan barnehage- og skolehverdagen organiseres som normalt.

På grønt nivå er det ikke behov for kohortinndeling for barna eller elevene, men det bør legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.   

Mange må forvente å bli syke

Den nasjonale anbefalingen for barnehager og skoler er grønt nivå i trafikklysmodellen.

I Lier har vi mange smittede, men få som er alvorlig syke. Både spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommune har fremdeles mye å gjøre, men presset på tjenestene stiger ikke i takt med smittetallene. De sykeste blir det færre av selv om antallet smittede er høyt. Flere av tjenestene melder at situasjonen er bedre nå enn ved delta-toppen i desember.

- Vi har kommet til et punkt der vi må forvente at vi kommer til å bli smittet. Dette gjelder også i barnehager og skoler, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.    

Annen situasjon  

Omikronvarianten gir mildere symptomer enn Delta, og store deler av befolkningen er nå vaksinert og dermed godt beskyttet mot alvorlig sykdom. 

Barn har, selv om de er uvaksinert, svært liten risiko for å bli alvorlig syke. Situasjonen er derfor en annen enn tidligere i pandemien, da smitteverntiltakene i større grad enn i dag var innrettet for å unngå smittespredning.