Tar grep om plastforurensning i Lier

Plast som forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer. Nå tar kommunen grep og forplikter seg til en handlingsplan mot plastforurensning.

Som mange vet forsvinner nemlig ikke plast i naturen, den brytes i stedet opp i mindre og mindre biter. Landbruksplast og det store behovet for strandrydding langs fjord og elv er bare to av mange lokale eksempler på problemet.

Som forurensningsmyndighet har Lier kommune ansvar for at vi tar best mulig vare på miljøet vårt. Derfor tar vi nå viktige grep mot plastforsøpling. Politikerne våre har nemlig vedtatt en handlingsplan mot plastforurensning, full av ulike tiltak for å rydde avfall, forhindre forsøpling av makro- og mikroplast og bidra med holdningsskapende arbeid og opplæring.

Her kan du lese om alle tiltakene vi forplikter oss til i den vedtatte handlingsplanen for plastforurensning.