Elevtallet ved Høvik skolekrets har hatt en raskere og større vekst enn det som var forventet da vedtak om bygging av skolen ble gjort i 2008. Som et forslag for å håndtere elevveksten, foreslår rådmannen å sette opp en paviljong.

Elevtallet ved Høvik skolekrets har hatt en raskere og større vekst enn det som var forventet da vedtak om bygging av skolen ble gjort i 2008. Høvik skole har bidratt vesentlig til områdets attraktivitet for barnefamilier, og fra 2006 og frem til i dag har elevtallet økt med 386 elever.

Les sakspapirene for forslaget her

Bruk av Høvik-området i dag

I tillegg til barne- og ungdomsskolen, holder også velkomstklassene, dvs. klasser for nyankomne elever, til på Høvik skole. Lier voksenopplæring og kulturskolen er lokalisert ved Stoppen skole, og er på den måten en integrert del av skolemiljøet knyttet til Høvik.

Høvik skoles «buffere» er tidligere utnyttet og har gitt fem ekstra klasserom ved Høvik skole. Det har vært gjennomført søk etter ledige lokaler for Voksenopplæringen, for å frigjøre plass på Stoppen med tanke på å fylle det økte behovet for plass ved Høvik skole. Vi har vurdert flere alternativer, men dette har ikke latt seg løse.

Søker god løsning for elevene

Gode løsninger for undervisningen og elevene er det viktigste hensynet å ta når rådmannen nå foreslår en løsning for å håndtere elevtallsveksten. Vi trenger en løsning som kan fungere nå samtidig som vi trenger tid til videre planlegging av kommunens totale skolebehov knyttet til utbyggingsområdene i kommunen.

Etter grundig vurdering, foreslår rådmannen derfor å sette opp en paviljong ved Høvik skole. Det virker også å være en god synergi mellom Høvik skole og voksenopplæringen, og at velkomstklassene er inne på Høvik bidrar til god integrering og godt språkmiljø.

I det videre arbeidet vil det også være naturlig å se kommunens behov for lokaler (eks. voksenopplæringen) sammen med andre muligheter i sentrumsnære områder i Lierbyen. Dette er i tråd med kommunens utbyggingspolitikk.

Saken behandles i utvalget for grunnskole, barnehage og kultur den 9.mai kl.18.00 på Haugestad.

Forslag: Slik kan paviljongen, som er foreslått plassert ved Høvik skole, bli seende slik ut.