Hent gratis jod-tabletter på rådhuset

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring har mange esker med jod-tabletter som liunger kan hente på servicetorget.
Helsedirektoratet anbefaler at alle under 40 år har jod-tablett i hjemmet. Du kan hente dem gratis på Servicetorget i Lierbyen.

NRK melder om at folk ikke kjøper jod-tabletter slik som Helsedirektoratet anbefaler. Lier kommune har flere gratistabletter som du kan hente og oppbevare hjemme i tilfelle atomulykke.

-I tilfelle atomulykke på kjernekraftverk eller utslipp fra båter med atomreaktor vil vi kunne bli utsatt for radioaktivt nedfall. I dette nedfallet finnes radioaktivt jod som gir økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen. Vi kan beskytte oss mot dette ved å ta en jod-tablett, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i Lier kommune.

Har mange igjen

Høsten 2017 bestemte myndighetene at jod-tabletter skulle være tilgjengelige i alle kommuner inntil man selv kunne kjøpe dem på apoteket. Lier kommune har fremdeles mange tabletter igjen som kan hentes av liunger på servicetorget.

I tillegg deler kommunen fremdeles ut jod-tabletter til spedbarn på helsestasjonen ved seksukerskontroll. Gruppen 0-2 år er mest utsatt ved radioaktivt nedfall.

-Ved utdeling på helsestasjon får vi sikret tilgang til alle disse foreldrene, ikke bare de som kjøper tabletter på apoteket på eget initiativ, sier Bjerring.

Utover de aller minste er risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

-Helsedirektoratet anbefaler likevel alle under 40 år å ha tabletter i hjemmet, forteller Bjerring.

Deler ut til barn på dagtid

Jodtabletter kan nå kjøpes på apoteket. Disse skal du ha tilgjengelig i tilfelle du får beskjed fra myndighetene om radioaktivt nedfall mens du er hjemme.

-Jodtablettene kommer i flere styrker. De du får kjøpt på Apoteket og de som kommunen har krever ulik dosering. Les derfor alltid pakningsvedlegget nøye før bruk, påpeker Bjerring.

Tablettene kommunen har er fra sentrallageret i Oslo. Merk deg at selv om du vil se på pakningen at tablettene har gått ut på dato, er ikke kvaliteten forringet.

-Jod er svært stabilt. Restlageret i Oslo testes jevnlig med tanke på kvalitet og vi får videreformidlet informasjon dersom tablettene ikke lenger skulle være brukbare, understreker kommuneoverlegen.

I tillegg til tablettene på servicetorget og de du får kjøpt på apoteket, har kommunen beredskap for barn og unge på dagtid.

-Barnehagene og skolene i Lier har fått tabletter som de deler ut til barna dersom nedfallet kommer mens barna er på skolen eller i barnehagen. Hver enkelt virksomhet har sin egen plan for hvordan de gjør dette, forteller Bjerring.  

Når skal tabeletten tas?

Jodtablettene skal tas etter råd fra det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap.

-Ved en eventuell atomulykke, vil oppmerksomheten fra nasjonalt hold være stort.  Informasjon til virksomhetene i Lier og befolkningen vil i tillegg bli gitt via beredskapsteamet i kommunen, sier Bjerring.

For å ha effekt skal jodtabletten kan tas inntil 48 timer før og senest 4 timer etter vi blir utsatt for radioaktivt nedfall. Da blir skjoldbruskkjertelen (kjertel på halsen som produserer stoffskiftehormon) mettet med normalt jod, og det radioaktive jodet blir ikke tatt opp.

Les mer på Statens strålevern sine nettsider.