Hopp til innhold

Her er de nominerte til byggeskikkprisen

Her er de nominerte til Lier kommunes byggeskikkpris 2023. Prisen skal deles ut under Lierdagene.

Her kan du lese mer om byggeskikkprisen i Lier

Skanseparken

Adresse: Joseph Kellers vei 21

Parken ligger rett ved inngangen til en matbutikk og fungerer som en møteplass for lokalbefolkningen. Parken består av lekeapparater for ulike aldersgrupper, treningsapparater, sitteplasser, vegetasjon og noe sykkelparkering. Parken er nominert til byggeskikkprisen på bakgrunn av funksjonen som møteplass, og at den er noe mer enn en lekeplass. «Møteplasser er folkehelse og butikken er et sted alle er så da blir det jo et tiltak som kommer folk til gode, og som bidrar godt i nærmiljøet», står det i nominasjonen.

Tiltakshaver: Skansen Næringspark AS
Ansvarlig prosjekterende: DRMA AS/Haug Landskap AS
Ansvarlig utførende: Eivind Moen AS

Fosshagen ressurssenter – byggetrinn 2

Adresse: Fossveien 29

Tiltaket gjelder oppføring av byggetrinn 2 til Fosshagen ressurssenter. Bygningen er i tre etasjer og inneholder 40 nye beboerrom, oppholdsarealer, vaktrom og diverse biorom, samt en innglasset gangbro som forbinder nybygget med eksisterende sykehjem. Sansehagen ble flyttet og justert i forbindelse med tiltaket. 

Tiltakshaver: Lier Eiendomsselskap KF
Ansvarlig prosjekterende arkitektur: Norconsult AS/Reiulf Ramstad Ark AS
Ansvarlig prosjekterende landskapsutforming: Norconsult AS

Lier Hageby Park – Fossbakken 5 med utearealer og park

Adresse: Fossbakken 5

Tiltaket består av bruksendring og ombygging fra sykehus til 35 leiligheter med tilhørende utearealer og park mellom Fossbakken 5 og Fossbakken 1. Bygningen var tidligere en del av Lier sykehus som er bygget på midten av 1920-tallet i nyklassisk stil. Det er gjort mindre bygningsmessige endringer utvendig knyttet til etablering av balkonger, balkongdører, takopplett/arker etc. Utover dette er det ikke gjort endringer av bygningens ytre form. Bygget har fått nye vinduer og er isolert innvendig slik at eksisterende eksteriørdetaljer er uendret. Innvendig er bygningen ombygget til leiligheter. Parken mellom Fossbakken 5 og Fossbakken 1 er opparbeidet parkmessig med inspirasjon fra det opprinnelige parkanlegget fra 1920-tallet, med trær, busker, hekker og en sentral fontene.

Tiltakshaver: Lier Hageby Eiendsomsselskap AS
Ansvarlig prosjekterende arkitektur: Norconsult AS
Ansvarlig prosjekterende landskapsutforming: Grindaker AS

Terrassert leilighetsbygg

Adresse: Stoppenkollen 17 og 19

Tiltaket er terrassert boligbebyggelse med 14 boenheter fordelt over to bygningskropper over terreng. Det er felles parkeringskjeller. Boenhetene er mellom 50 m2 og 140 m2. Arkitektene skriver på sin hjemmeside at byggets terrassering gjør at alle leilighetene får generøse terrasser som henvender seg ut mot Lierdalen. Bygget har et stramt men dempet og rolig uttrykk, som gjør at byggene glis naturlig inn på tomten og området, samt skaper en avdempet fjernvirkning.

Tiltakshaver: Stoppenkollen AS
Ansvarlig prosjekterende arkitektur: Driv Arkitekter AS
Ansvarlig prosjekterende landskapsutforming: Rambøll Norge AS

Fasaderehabilitering

Adresse: Ringeriksveien 577

Det ble oppdaget råte og skjevheter i inngangspartiet til fritidsboligen, som er over 100 år gammel. Lokal håndverker ble kontaktet. Tiltakshaver ønsket å forminske overbygget, men ønsket identisk front og ny trapp. Snekker tegnet og kopierte gammel front, og har bygget et nytt takoverbygg ved inngangspartiet samt ny trapp. Detaljene i inngangspartiet fremstår tidsriktige til den gamle fritidsboligen.

Tiltakshaver: Hanne B. Røine Johansen og Arild Maurud
Ansvarlig utførende: Backe Byggservice AS