Har du innspill til handlingsplan for næringsutvikling?

Handlingsplanen med mål og tiltak for kommunens næringslivsarbeid er nå på høring. Du kan gi dine innspill innen 13. mars 2022. 

Målene og tiltak i denne handlingsplanen bygger på kommunens vedtatte næringsplan og samfunnsdel.

Temaer i handlingsplanen er:

  • Næringsutvikling i Fjordbyen

  • Lier matklynge

  • Attraktive lokalsamfunn

  • Utviklingsorientert næringslivspartner

  • Smart arealutvikling

  • Konkurransedyktig transportsystem

Se hele handlingsplanen for næringsutvikling 2022- 2025

Har du innspill til handlingsplanen?

Send dem på e-post til postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier.

Merk innspillet med «Næringsplan».