Ber om innspill til nye retningslinjer

Har du innspill til retningslinjer for innhold i tjenester som ytes i bofellesskap for personer med utviklingshemming eller annen varig kognitiv funksjonsnedsettelse? Vi ønsker dine høringsinnspill innen 15. mars 2021.

Lier kommune gjennomfører en revisjon av dagens retningslinjer for innhold på tjenester som ytes i bofellesskap til tjenestemottagere med utviklingshemming eller annen varig kognitiv funksjonsnedsettelse.

Utkast til retningslinjer ble behandlet i helse-, omsorgs- og velferdsutvalget 27.01.2021, under sak 2/2021 og sak 3/2021.

Helse, omsorg og velferdsutvalget vedtok å sende retningslinjene for innhold i tjenester ved bofellesskap med heldøgns bemanning og ferieopphold og reiser med overnatting for tjenestemottagere med utviklingshemming eller annen varig kognitiv funksjonsnedsettelse ut på høring.

Høringsfristen er 15.03.2021.

Vedlagte høringsutkast er:

Forslagene sendes ut på åpen høring.  

Høringsinnspill sendes til Lier kommune på e-post til  brita.snarheim@lier.kommune.no innen 15.03.2021.