Hopp til innhold

Husk søknadsfristen for barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket i barnehagene i Lier er 1. mars. Fristen gjelder for både kommunale og private barnehager.

Her kan du søke om barnehageplass i Lier kommune innen fristen 1. mars.

Styrerne i de private og kommunale barnehagene samarbeider under hovedopptaket. Dette er for å sikre at flest mulig barn kan tildeles barnehageplass og unngå at enkelte ikke får plass mens andre får flere tilbud.

Kommunale og private barnehager

I Lier kommune er det totalt 26 barnehager, av disse er tre kommunale og 23 private. To av de private barnehagene er familiebarnehager, som vil si at de drives i private hjem. 

Les mer om hver enkelt barnehage i Lier kommune

Rett til barnehageplass

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november har rett til barnehageplass dersom det søkes om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket. Barnet har rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt i, ikke til en enkelt barnehage. Dette betyr at hvis man takker nei til tilbudet mister barnet retten, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage. 

Det er mulig å søke barnehageplass gjennom hele året, men disse søknadene behandles kun ved ledige barnehageplasser. Det er derfor viktig å merke seg søknadsfristen til hovedopptaket. 

Praktisk informasjon om opptak i barnehage