I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do.

Hår, matrester, stekefett, snus og våtservietter topper listen over fremmedelementer som kastes i toalettet blant drammensregionens innbyggere.

Altfor mange kaster også andre ting som bomullsdotter, Q-tips og tamponger rett i toalettskålen. Det viser en befolkningsundersøkelse som er utført i ni kommuner i drammensregionen, blant annet i Lier.

Nå skal en kampanje i regionen øke kunnskapen om hva er som gode og dårlige do-vaner. Oransje kumlokk skal plasseres ut i kommunene som en påminnelse for folk om hva som skal i do.

Oransje dolokk markerer starten på doguide-kampanjen.

Store utfordringer

Når vi kaster ting i do som ikke hører hjemme der skaper det store driftsutfordringer. Én ting er alle rottene som får gode vekstvilkår, men fremmedelementene fører til at pumpestasjoner og avløpsrør bryter sammen og må fikses. En til to pumpestopp i uken er vanlig, og søppel er synderen.

Driftsproblemer øker faren for kloakk på avveie på grunn av oversvømmelse. I tillegg kommer økte driftsutgifter på grunn av slitasje, lengre gangtid og økt strømforbruk. De ansatte må altså reparere istedenfor å drive utvikling og vedlikehold.

Dårlig do-vett

Nå starter en do-kampanje med det enkle budskapet:

«Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do – alt annet skal i søppelbøtta».

Bak initiativet står ni kommuner i drammensregionen som alle står overfor de samme problemene.

I forkant av kampanjen er det gjennomført en befolkningsundersøkelse i alle deltakende kommuner for å finne ut hvordan det står til med kunnskapen rundt dette viktige temaet. 

Liunger kaster mest matrester i do

- Kaster du matrester i toalettet, skal du vite at du risikerer å lokke til deg rotter. I tillegg inneholder maten fett som avleirer seg i ledningsnettet. For områder hvor det er dårlig fall på ledningen, kan det fort oppstå problemer med tilstopping på ledningsnettet, sier Siw Anett Stråle Enerud, kommunikasjonssjef i Viva IKS.

Sammenlignet med de andre kommunene i regionen, er iiunger blant de som oppgir at de kaster mye matrester i do. 22,1 prosent av de spurte har kastet matrester i do siste halvår. 41,6 prosent oppgir at de kaster håravfall i do.

- Det er alvorlig at det er så stor uvitenhet. For eksempel tror én av fem blant regionens innbyggere at matrestene blandes med kloakken og forsvinner fra avløpsnettet på naturlig måte. Like mange tror heller ikke dette fører til et økt rotteproblem. Begge deler er naturligvis helt feil, sier Siw Anett Stråle Enerud.

Liungene skal derimot ha ros for at de er flinkest på avfallshåndtering av våtservietter i regionen. Det er bra, for våtservietter er et økende problem i renseanleggene.

Dette kaster liungene i do:

1. Hår (41,6%)
2. Matrester (22,1%)
3. Snus (16,1%)
4. Stekefett/matfett (15,1%)
5. Temponger (12,9%)
6. Bomullsdotter (10,6%)
7. Våtservietter (8,4%)
8. Q-tips (8,0%)
9. Bleier (7,3%)
10. Kondomer (7,1%)

Undersøkelsen ble gjennomført av InFact Norge i perioden 10-11. august i år. Respondentene, som var 1004 personer over 18 år, tilhørte kommunene Drammen, Modum, Øvre og Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande.