Konstituerende kommunestyremøte etter valget er avholdt

Illustrasjonsbilde av Haugestad
Kommunestyremøtet ble som vanlig holdt her på Haugestad.
Tirsdag 8. oktober ble det første kommunestyremøtet etter valget gjennomført. Her ble valget formelt godkjent, og medlemmer av de politiske utvalgene bestemt.

I det konstituerende kommunestyremøtet skal politikerne blant annet velge formannskap. Formannskapet utgjør 13 personer. Det er det nest øverste politiske organet i kommunen, og velges blant kommunestyrets 41 medlemmer.

Hvem dette blir, styres av valgresultatet gjennom et forholdstallsvalg, eller gjennom et avtalevalg. I et avtalevalg har de politiske partiene forhandlet og blitt enige om fordelingen i forkant av møtet. Samtidig blir valg av ordfører og varaordfører formelt gjennomført

Bemanning av utvalg

Blant utvalgene som skal få valgt ledere og medlemmer er kontrollutvalget. Kontrollutvalget i Lier kommune består av fem medlemmer, og har det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen.

Blant de andre utvalgene som skal bemannes finnes for eksempel utvalg for helse, omsorg og velferd og utvalg for oppvekst, kultur og idrett.

I kveld skal det også vedtas et politisk reglement som blant annet fastsetter utvalgsstrukturen for kommende periode.

Du kan følge møtet direkte fra klokken 18:00 på denne siden.

Dersom du ønsker å lese mer om politiske utvalg og deres roller og funksjoner finner du informasjon her.

Komplett saksliste for kveldens kommunestyremøte finner du her.