Innkomne listeforslag er tilgjengelig på servicetorget

Valglister. (Illustrasjonsfoto)
Listeforslagene til høstens valg legges ut til ettersyn. Viktig: Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen klokken 12.00 1. april 2019.

VALG 2019: Listeforslag som kommer til Lier kommune frem til 1. april skal etter valglovens paragraf 6-6 legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn.

Innkomne listeforslag er tilgjengelig for ettersyn på servicetorget i Lier rådhus.

Kunngjøring listeforslag

Til politiske partiet og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019:

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen klokken 12.00 (dagtid) den 1. april 2019.

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.