Hopp til innhold

Innspill til regler om folkevalgtes godtgjøring

Kommunestyret i Lier kommune behandlet 20. juni 2023 "Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Lier kommune", og vedtok å sende forslaget på høring. Høringsfristen er 15. august 2023.

Kommunestyret i Lier skal behandle forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i møte 5. september 2023.

Høringsfristen er 15. august 2023. Høringssvar kan sendes til postmottak@lier.kommune.no og merkes med «Høringsinnspill 87/2023».

Forslaget til revidert forskrift er publisert i sin helhet her: 
Forslag til forskrift om godtgjøring av folkevalgte