Kommuneoverlege Ingrid Bjerring er begeistret for LierRegisteret. - Her har liungene en stor mulighet til å bidra til å forme helse- og livsstilstiltakene i kommunen sin, påpeker hun.
Lierregister (LiRe) er en helse- og livsstilsundersøkelse som skal gi presis informasjon om helsetilstanden til innbyggerne og deres opplevelse av egen helse.

Invitasjoner til undersøkelsen sendes ut både elektronisk og via post torsdag 10. januar.

- Med dette registeret får vi en helt unik mulighet til å målrette tiltakene våre fremover. Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får vi. Her har liungene en stor mulighet til å bidra til å forme helse- og livsstilstiltakene i kommunen sin fremover. Den håper vi så mange som mulig benytter seg av, forteller kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Les mer om prosjektet på lier.no

- Slår på stortromma

De er få andre norske kommuner som har gjort noe lignende.

- Her slår vi rett og slett litt på stortromma fordi vi tror det vil gagne liungene fremover. Undersøkelsen vi nå skal gjøre har også vakt interesse fra nasjonalt hold. Rikshospitalet har inngått en avtale med oss som gjør at innbyggerne i Lier, som ønsker det, kan bli spurt om de vil delta i hjerteforskning i regi av landets fremste eksperter. Da bidrar man til viktig forskning og i tillegg får man se hjertet sitt på ultralyd, og det i seg selv er jo ganske kult. Første skrittet til bedre helse er kunnskap. Dette gjelder en selv som enkeltperson, og samfunnet som helhet, mener kommuneoverlegen.

Se artikkel om Lierregistreret i i Lierposten