Hopp til innhold

Inviterer til åpent folkemøte om Fjordbyen

Inviterer til møte: Kjersti Wilhelmsen, rådgiver stedsutvikling og plan og Jan Willy Føreland, leder for fjordbykontoret inviterer til åpent folkemøte om Fjordbyen. Til venstre: Knut Kjennerud, kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur
Velkommen til åpent folkemøte om Fjordbyen på Lier bibliotek mandag 15. mai 2023 klokken 18.00-20.00.

En helt ny fjordby skal reise seg på grensen mellom Lier og Drammen. Det er planer om å tilrettelegge fjordbyområdet for ca. 8.000 boenheter og ca. 16.000 arbeidsplasser, inkludert det nye sykehuset og helseparken. 

Mandag 15. mai inviteres alle til åpent folkemøte om Fjordbyen på Lier bibliotek. Møtet starter klokken 18.00. 

Lag og foreninger blir invitert til et eget møte 23. mai, og de det gjelder vil få tilsendt invitasjon. 

Agendaen for møtet

Agendaen for det åpne folkemøtet 15. mai er som følger:

Velkommen ved Jan Willy Føreland, leder av fjordbykontoret      

Presentasjon av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt og områdereguleringsplan for Fjordbyen ved Jan Willy Føreland og Kjersti Wilhelmsen

Åpent for spørsmål fra publikum

Digital medvirkning

De to planene som skal presenteres under møtet er for tiden ute til høring med frist 2. juni 2023. For å legge godt til rette for medvirkning, inviterer vi innbyggere og andre til å bli med på en digital spørreundersøkelse for å gi tilbakemeldinger på de to nevnte planene. 

Den digitale spørreundersøkelsen kan utføres på mobil, nettbrett eller PC i perioden 5. mai – 2. juni 2023.

Her kan du svare på digital spørreundersøkelse om Fjordbyen

Gå til kapittel "Medvirke" for å finne undersøkelsen.

Les mer om den digitale undersøkelsen er