Invitert til Sverige for å snakke om trafikksikkerhet

Trygg Trafikk skryter av jobben som Lier kommune la ned for å bli godkjent som trafikksikker kommune. Nå har rådmann Bente Gravdal vært på en stor konferanse i Sverige for å fortelle om arbeidet.

I oktober 2018 ble det klart at Lier kommune ble godkjent som trafikksikker kommune.

Under tildelingsmøtet var det bare godord å høste fra Trygg Trafikk, som mener jobben som Lier kommune har langt ned for å bli godkjent, er helt enestående.

- Lier har vært helt enestående i prosessen frem til godkjenning. Jeg har ikke sett på maken til godt planverk og effektiv og god jobbing i prosessen frem til godkjenning, sa Unni Knutli, seniorrådgiver i Trygg Trafikk da godkjenningen ble delt ut.

- Lier er i en særklasse i Norge. Dette kommer vi til å bruke som eksempel overfor nye kommuner som skal i gang, lovet Trygg Trafikk-representanten den gangen

LES MER: Godkjent som trafikksikker kommune

Til Sverige for å fortelle om Lier

Da Trygg Trafikk skulle til Gøteborg 7. mars for å snakke på den store konferansen «Barn, Liv och Trafik», ble Lier-rådmann Bente Gravdal invitert med for å fortelle om hvordan en norsk kommune jobber med trafikksikkerhet.

Foran en forsamling på 200 fagpersoner fortalte Bente Gravdal om hvordan Lier kommune systematisk jobber med trafikksikkerhet både i forhold til ansatte, tjenestene, brukere og i møtet med frivilligheten.

- Det er en hyggelig anerkjennelse at Trygg Trafikk ønsket å løfte frem arbeidet vi har gjort i Lier. Vi vil gjerne bidra med det vi kan og har lært fra vårt arbeid på feltet, og det er bra dersom flere kan ha nytte av det, sier rådmann Bente Gravdal.

Rådmann Bente Gravdal og Unni Knutli i Trygg Trafikk før foredraget i Gøteborg.

Jobbe med det hver dag

Det er en ekstra fjær i hatten for Lier kommune å bli invitert til en stor nordisk konferanse for å fortelle om trafikksikkerhetsarbeid.

- Det viser at vi er i gang med et godt stykke arbeid. Men det er samtidig en viktig påminnelse om at vi må holde dette varmt og jobbe med det hver eneste dag, kommenterer Bente Gravdal.

I sin presentasjon løftet Gravdal frem hvordan Lier som kommune jobber med dette viktige arbeidet.

- I tillegg til det vi kan gjøre rent praktisk i arbeidshverdagen vår er det svært viktig med holdningsskapende arbeid for å få ned ulykkestallene, selvsagt sammen med fokus på bedre veier og sikrere biler, forteller rådmann Bente Gravdal.

Bredt og på tvers av sektorer

Det å bli godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at trafikkulykker ikke kan skje, eller at det fortsatt er trafikkfarlige steder.

- Trafikksikker kommune betyr at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Bredt og på tvers av sektorer med gode rutiner. Trafikksikkerhet er en viktig del av alle sentrale planer, påpeker Gravdal.