Kan bosette 190 flyktninger

Som en følge av krigen i Ukraina har kommunestyret vedtatt at Lier kommune kan bosette til sammen 190 flyktninger i 2022. Antallet inkluderer 35 flyktninger som kommunen tidligere er bedt om å bosette.

22. mars vedtok et enstemmig kommunestyre at Lier kommune kan bosette til sammen 190 flyktninger i 2022. Ytterligere anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) vurderes fortløpende.

Kommunestyret vedtok også at Lier kommune aksepterer avtalt selvbosetting av ukrainske flyktninger. 

Lier kommune ønsker dessuten å legge til rette for alternative mottaksplasser (AMOT) for flyktninger fra Ukraina.

Vi har laget en samleside om krigen i Ukaina der du blant annet kan lese om hvordan Lier kommune jobber for å ta i mot flyktninger fra Ukraina, og hvor du som ønsker å bidra kan henvende deg.