Lier er en av fem kommuner i Norge som er valgt ut til å være først ut med prosjektet «pasient- og brukersikker kommune». Denne uken var det kickoff for prosjektet på Fosshagen.

Konseptet "pasient- og brukersikker kommune" skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

Her kan du lese mer om pasient- og brukersikker kommune

Pilotprosjekt

Tønsberg kommune ble valgt ut som pilotkommune i 2016, og nå utvides pilotprosjektet med fire kommuner til. Lier er en av kommunene som får lov til å være tidlig ute i denne satsingen. De andre kommunene er Karmøy, Vestvågøy og Smøla.

Pilotprosjektet I Lier skal først gjennomføres på Fosshagen, men skal på sikt rulles ut til alle virksomheter i helse-, omsorg- og velferd i Lier kommune.

Innsatsområdene som det skal jobbes mye med, er:

- Riktig legemiddelbruk
- Forebygging av trykksår
- Forebygging av fall
- Forebygging og behandling av underernæring
- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

- Som pilotkommune forplikter vi oss til å jobbe med disse innsatsområdene systematisk, men vi får mye tilbake for å være tidlig ute. Vi får god kursing og opplæring. Vi får delta i læringsnettverk og får være en av de aller første kommunene i Norge som blir pasient- og brukersikre. De ansatte kan bidra til at arbeidsplassen går foran og viser vei for andre, sa Torill E. Groth, som til daglig er kvalitetscontroller i Lier kommune.

Hun skal være prosjektleder for «Pasient- og brukersikker kommune» i Lier.

Toril E. Groth, Helene Næss Thoresen og Hind Sewka Grewal snakket til ansatte under Kickoff-møtet på Fosshagen.
MØTE: Toril E. Groth, Helene Næss Thoresen og Hind Sewka Grewal snakket til ansatte under Kickoff-møtet.

Kickoff på Fosshagen

Tirsdag 10. januar ble det arrangert et kickoff-møte for de ansatte på Fosshagen, som nå skal i gang med å jobbe med dette pilotprosjektet.

Helene Næss Thoresen er avdelingsleder på ressurs- og dagsenteret på Fosshagen og tok en gjennomgang av hva prosjektet betyr i praksis for de ansatte.

Virksomhetsleder Kjersti Tuvnes Lunder på Fosshagen gleder seg til å komme i gang med prosjektet, og pekte på viktigheten av å gjennomføre målinger for å se om dette har noe effekt – og på hvilke områder.

- Dette blir veldig spennende. Lier er heldige som får lov til å være med så tidlig i dette prosjektet, sa Tuvnes Lunder under kickoff-møtet.

På Fosshagen er det nedsatt en egen arbeidsgruppe:

Helene Næss Thoresen (Avdelingsleder)
Elwira Natalia Kawecka-Nygaard (Avdelingsleder)
Hind Sewka Grewal
Linn Kristine Lindseth
Sonja Kristiansen
Therese Skjennum.
Kjetil Unneberg (lege)

Statsrådsbesøk

I oktober 2016 var helseminister Bent Høie og kommunalminister Jan Tore Sanner på besøk på Fosshagen i Lier – blant annet for å høre mer om prosjektet med bruker- og pasientsikker kommune.

Les mer om statsrådbesøket.

MØTE: Toril E. Groth, Helene Næss Thoresen og Hind Sewka Grewal snakket til ansatte under Kickoff-møtet. 
Statsrådbesøket på Fosshagen i oktober 2016.