Kommuneplanen i Lier

Her kan du lese litt mer om arbeidet med ny kommuneplan i Lier.