Kommuneplanens arealdel er ute på høring

Høringsfristen er satt til 15. desember.

 

Kommuneplanens arealdel for perioden frem mot 2028 er på høring. 

Du kan lese mer om høringsforslaget her

Arealdelen bli endelig vedtatt våren 2019.

Det vil bli arrangert åpent høringsmøte om planen på Haugestad i Lierbyen 6. november kl 17.30. Medlemmer av Kommuneplanutvalget vil delta.