Endelig kan vi lette på reglene rundt sykehjemsbesøk

Med gjennomført vaksinering av sykehjemsbeboerne våre, innføres det nå lettelser i besøksrestriksjonene på sykehjemmene i Lier.

Lettelsene gjelder fra og med tirsdag 16. februar. Alle langtidsbeboere som har ønsket å vaksinere seg mot covid-19 vil da ha mottatt dose 2 av vaksinen, og nødvendig virketid for vaksinen har gått. Dette innebærer at det åpnes opp igjen for besøk uten restriksjoner på hvem som besøker eller hvor mange i løpet av en uke.

Smittevern gjelder

Smittevernregler som vask av hender og bruk av munnbind gjelder fortsatt, da vi stadig ønsker å forhindre smitte til ansatte, andre besøkende og eventuelle korttidspasienter som ikke er vaksinert. Bruk av briller eller visir er valgfritt for besøkende.

Merk at man ved besøk fortsatt skal avtale med sykehjemmet eller avdelingen før man kommer. Ansatte vil møte besøkende ved ankomst og følge til avdelingen, og besøk skal fortsatt foregå på beboers rom.

Det må ikke ankomme flere enn at smittevernregler med hensyn til avstand kan overholdes, og besøkende må registrere navn og telefonnummer.

Ved smitteavdelingen på Nøstehagen gjelder egne regler dersom det er innlagte pasienter med smitte.

Har du spørsmål rundt koronavaksineringen? Her finner du all informasjonen du trenger.