Stadig flere flytter til Lier. Det er en av de viktigste årsakene til at vi bygger nytt. 20.juni åpner vi nye Fosshagen.

I en kort artikkelserie presenterer vi innholdet i kortversjonen av Lier kommune sin årsrapporten for 2015. Først ut i serien er temaet "Lier vokser - vi blir mange flere".

Stadig flere flytter til Lier. Det er en av de viktigste årsakene til at vi bygger nytt. 

I 2015 åpnet nye Hegg skole, og nå står Fosshagen ferdig. Det gjør at gjelden øker, og ved utgangen av året var den på 1,84 milliarder kroner. De neste fire årene skal det ikke investeres like mye. For å sikre fremtidig handlekraft, har de folkevalgte valgt å betale større avdrag enn vi må.

Vekst og utfordringer

Vekst oppfattes stort sett som positivt, men den fører også med seg typiske samfunnsutfordringer. Nedenfor er noen eksempler.

Flere godt voksne innbyggere gjør at vi vurderer nye boliger med heldøgns omsorg, blant annet på Fosshagen.

Skolene merker også at liungene blir flere. Om få år vil flere av skolene være for små. Det vil stille krav til å utnytte kapasiteten enda bedre.

Utbygging på Gullaug og i Fjordbyen vil kreve innsats. Det gjelder blant annet planlegging og utbygging av infrastruktur, skoler og andre kommunale tjenester.

Som en del av en region  med felles bo- og arbeidsmarked, er vi avhengig av transport. Jo flere vi blir, desto trangere blir det på veiene. Gjennom Buskerudbyen samarbeider vi om bedre kollektivtilbud, gang- og sykkelveier, og om å etablere kollektivknutepunkt på Lierstranda. I tillegg jobber vi med riksvei 23 og veinettet for øvrig, naturligvis. 

Fakta om Fosshagen:

  • Åpnet mai 2016
  • Cirka 9.500 kvadratmeter
  • 44 rom med eget bad
  • 16 omsorgsboliger
  • Dagsenter for 30 personer
  • Store, grønne uteområder

Du kan lese hele kortversjonen av årsrapporten digitalt her.