Liers kommuneøkonomi er styrket

Høyere tilskudd fra staten og innsparinger i driften gir et overskudd på 50 millioner for Lier kommune.

- Oppløftende å se at grepene vi har tatt gir resultater, sier rådmann Bente Gravdal.

De nye regnskapstallene viser en positiv utvikling med netto driftsresultat på 2,7 prosent.

Dette er en prosent over kommunens vedtatte måltall. 

Roser medarbeiderne

- Kommuneøkonomien er under sterkt press, og vi står fremdeles overfor store utfordringer i tiden som kommer. Da er det svært positivt at vi får høyere skatteinntekter enn forutsett, og at den nøkterne linjen vi har lagt oss på ser ut til å fungere, sier Gravdal.

Rådmannen roser medarbeiderne i kommunen som bidrar til å levere gode tjenester til innbyggerne.

- Lave inntekter gjør at vi må kjøre en stram linje i kommunen, noe som har krevd mye av alle i organisasjonen. I en hverdag som kan oppleves både som travel og med stramme rammer gjør medarbeiderne våre en solid innsats for organisasjonen og innbyggerne, påpeker rådmannen.

Fortsatt nøktern linje

Gravdal forteller at tilskuddene fra staten bidrar til et godt resultat i 2018. Dette er imidlertid inntekter vi ikke kan regne med fremover.

- Lier er fortsatt en kommune med lave inntekter. Derfor må fortsette å være så nøkterne som mulig for å møte utfordringene som kommer, sier rådmann Bente Gravdal.