Nå kan du lese kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i mai. Nå har vi laget en fin presentasjon av planen - les den gjerne!