Ny oppfriskningsdose til personer over 80 år

Liunger over 80 år kan få en ny oppfriskningsdose. Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet (FHI) åpner for at personer på 80 år og eldre som har fått tre doser, og som ikke har dokumentert gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose.

Ta kontakt på telefon 404 08 423 mandag og fredag mellom klokken 09.00- 12.00 eller send en e-post til vaksine@lier.kommune.no for å bestille time.

Det er også mulig å møte på drop in tirsdager mellom 16.00-19.00 eller onsdager mellom 09.00- 11.30 på Lier vaksinesenter. Adresse er Terminalen 16, 3414 Lierstranda.

Tilbud - ikke en generell anbefaling

En ny dose til de over 80 år nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke, understreker FHI.

Basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge vurderer FHI at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste. Kommunen kan imidlertid gi et slikt tilbud til de som ønsker dette.

FHI følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer i denne gruppen anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien pluss én oppfriskningsdose tre måneder etter at dose 3 ble tatt. Ta kontakt med din fastlege dersom du er usikker på hva som gjelder deg.