Ny runde med Kom i gang-kurs

Nå starter vi opp igjen med gratis Kom i gang-kurs. Kursene handler om vanlige psykologiske temaer som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Du er velkommen til å delta om du har utfordringer med noe av det nedenstående, eller bare er nysgjerrig og vil lære mer.

  • Tankevirus
  • Søvn
  • Angst og bekymring
  • Følelser  

Fagpersoner, ansatte i kommunen og pårørende er også hjertelig velkommen til å delta på kursene.

Starter med digitale kurs

Det er kollegene våre i mangfold og mestring, avdeling for psykisk helse og rus, som arrangerer kursene.  

Det er fire kurs som vil rullere hver onsdag. Første kursdag er onsdag 19. januar klokken 12.30 – 14.30.

Våren 2022 vil kursene starte digitalt. Vi håper at vi kan åpne for fysiske kurs igjen utover våren, i lokalene våre i Fosskvartalet i Lierbyen.  

Påmelding

Alle kursene er gratis og det er fremdeles ledige plasser, så klikk deg videre til https://lierkommune.pameldingssystem.no/kursgruppe for å lese mer om de ulike temaene og for å melde deg på!

Når du melder deg på vil du få en egen invitasjon med en lenke til selve kurset. Du trenger ikke å forhåndsinstallere noe program, men du vil trenge en pc, nettbrett eller mobil. Du kan følge kurset med avskrudd skjerm og lyd dersom du ønsker det. Deltakerne kan også komme med tilbakemeldinger eller spørsmål til kurset i en chat, men dette er helt frivillig.

Ta kontakt!

Virksomheten vår Mangfold og mestring, avdeling for psykisk helse og rus har et stort og bredt tilbud innen blant annet psykisk helse- og rustjenester for voksne og ungdomshjelpa 18-26. Alle kan ta kontakt i åpningstiden, man trenger ikke henvisning, og det er også mulig for pårørende eller andre instanser å ta kontakt direkte. Alle tilbudene er gratis. Se mer på www.lier.kommune.no/psykisk-helse