Hopp til innhold

Nye fartsgrenser for fritidsfartøy

Kommunestyret vedtok 14.juni forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Drammensfjorden.

Forskriften trådde i kraft 14.juni og fastsetter at innenfor 200 meter fra land i Drammensfjorden er det nå fartsgrense på 5 knop for fritidsfartøy.

Fullstendig forskrift på lovdata.no

Kart over fartsgrenser

  • Rød markering: naturvernområde, motorferdsel forbudt
  • Blå markering: fartsgrense 5 knop

Om vedtaket

Bakgrunnen for vedtaket er ny nasjonal forskrift om fartsgrenser på sjøen, og for å beholde fartsregulering i sjøområdet måtte det også vedtas nye lokale forskrifter. Det har vært et sentralt mål å harmonisere forskriften med nabokommunene.

Her er saken som ble behandlet i kommunestyret

Tenk sikkerhet

Som båtfører er det viktig å huske på at det alltid er førerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regler. Er du i tvil – kjør sakte. Appen BåtFart forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort.

På kystinfo.no finner du også kart som viser fartsgrenser