Ønsker mangfold for å skape gode tjenester

Mangfold, likeverd og toleranse står sentralt når pride markeres over hele verden. Dette er verdier Lier kommune deler, og som vi mener bidrar til gode tjenester og godt arbeidsmiljø.

Fra 19.- 28. juni markeres Oslo pride. Pride er en internasjonal markering av mangfold, likeverd, toleranse og skeiv kjærlighet. I Lier kommune deler vi disse verdiene, noe som også gjenspeiles i den nye arbeidsgiverstrategien og rekrutteringsstrategien.  

Aksept for den man er

I desember 2019 vedtok kommunestyret «Arbeidsgiverstrategi – sammen for grønne Lier».  Strategien fokuserer på at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som verdsetter mangfold.  

For ordfører Gunn Cecilie Ringdal handler mangfold om å verdsette mennesker med ulik bakgrunn, etnisitet, seksuell legning, kjønn og kompetanse.  

- Det er viktig for oss som mennesker å bli akseptert for den vi er, sier ordføreren.

I kommunens rekrutteringsstrategi er ett av de strategiske målene at Lier kommune skal være en synlig aktør i arbeidsmarkedet for å finne og tiltrekke seg dyktige og engasjerte medarbeidere. Og for å bygge en attraktiv og nyskapende kommuneorganisasjon som når sine mål, er det behov for et mangfold av mennesker.  

- I grønne Lier ønsker vi oss alle variasjoner av kolleger, kultur og kompetanse, sier HR-leder Karin Dramdal, og legger til:  

- Vi tror på at mangfold skaper dynamikk og fremdrift, og ikke minst spennende og trivelige arbeidsplasser for alle. Vi trenger bredde i kompetanse og personligheter for å være den attraktive og nyskapende organisasjonen som kommuneplanen beskriver.

For alle innbyggere

Ordføreren trekker også frem kommunens visjon «Grønne Lier- for alle innbyggere» og kommuneplanens samfunnsdel, der ett av målene er at kommunen skal tilrettelegge for at alle innbyggere føler tilhørighet til trygge, aktive og inkluderende lokalsamfunn. 

- For meg handler mangfold om å omfavne ulikheter. For kommunen og for samfunnet er mangfold en styrke, avslutter hun.